Svozová služba – sociální auto

Sociální auto slouží pro každodenní doprovod osob (zejména dětí a mládeže) z Vyškova a blízkého okolí do vzdělávacích či sociálních zařízení a zpět.

Tuto činnost poskytujeme v Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi a v Sociální rehabilitaci.

 CENÍK VIZ SAZEBNÍKY JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB


 

Pravidla pro podávání stížností jsou k dispozici ZDE

Názorný postup podání stížnosti ZDE


Žádost pro poskytnutí sociální služby  ZDEPIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­