O nás

Základ naší organizace byl položen v listopadu roku 1994 registrací u MV ČR dle Zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Od nadšené práce několika dobrovolníků se Sdružení "Piafa" ve Vyškově postupem času profesionalizovalo a stalo se neodmyslitelnou součástí života mnoha rodin, kterým pomáhá překonávat nesnáze.

Od 1. ledna 2014 na základě změny legislativy je naší právní formou spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Brně (oddíl L, vložka 4975).

Od 23. listopadu 2016 jsme se transformovali na zapsaný ústav, jenž je zapsaný v rejstříku ústavů vedeném u krajského soudu v Brně v oddílu U, vložce 178. Odkaz na dokument - "Usnesení"


Posláním organizace PIAFA z. ú. je pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.


Působnost
naší organizace je celostátní, s významným podílem regionálních aktivit - Jihomoravský kraj, Vyškovsko. Naše organizace je také aktivně zapojena do komunitního plánování na Vyškovsku.

Tým PIAFA Vyškov, z. ú. tvoří 26 zaměstnanců, 12 koní, 10 psů a jeden klaun, kteří se ročně věnují více než pěti stům dětem i dospělým osobám se zdravotním či sociálním znevýhodněním a jejich rodinám.

ČINNOSTI ORGANIZACE:


- poskytování sociálních a zdravotních služeb ve smyslu ucelené rehabilitace

- zlepšení kvality života zdravotně a sociálně znevýhodněných osob a jejich rodin

- vzdělávání a podpora informovanosti laické a odborné veřejnosti v oblasti sociálně zdravotních služeb a neziskového sektoru

- chov a využívání zvířat odborných metodách sociální, pedagogické a zdravotní péče i v oblasti volnočasových a sportovních aktivit

- organizování integračních aktivit pro osoby zdravé i znevýhodněné

- organizování programů pro děti a mládež v oblasti prevence sociálně negativních jevů

- poskytování podpory žákům, studentům i dospělým osobám v oblasti praktického vzdělávání a dobrovolnictví

- zajišťování různých aktivit směřujících k popularizaci neziskového sektoru a jeho financování

- realizace aktivit vedoucích ke zlepšení komunitního života a meziresortní spolupráce v regionu

- spolupráce s jinými organizacemi, orgány institucemi i fyzickými osobami na národními i mezinárodní úrovni v oblasti poskytování služeb, vzdělávání, popularizaci i zajištění finančních prostředků pro realizaci činností PIAFA Vyškov, z. ú.

­
Organizace při dosahování cílů spolupracuje se všemi institucemi, orgány státní správy a samosprávy, fyzickými a právnickými organizacemi.

PIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­