Rehabilitace a terapie


REHABILITACE


Pojem rehabilitace, aby co nejvíce odpovídal definici WHO (Světová zdravotnická organizace), můžeme vysvětlit jako proces sociální integrace jedince do společnosti, který zahrnuje zdravotnickou, vzdělávací, pracovní, sociální, technickou, kulturní, legislativní, ekonomickou, organizační a politickou problematiku. Cílem rehabilitace u osob se zdravotním postižením by mělo být získání co největší nezávislosti a zapojení se do všech obvyklých aktivit společenského života.

V ČR je chápána rehabilitace spíše jako fyzioterapie – rehabilitace zdravotní, i když v posledních letech se také již často mluví o ucelené rehabilitaci. 
Každopádně je rehabilitace obor multidisciplinární (např. zdravotnictví, sociální práce, vzdělávání a zaměstnanost) meziresortní (např. zdravotní a sociální oblast a oblast financí).Rehabilitace v PIAFĚ


PIAFA je organizací, která z důvodů výše uvedených, postupně pracuje na získávání dovedností, vzdělání a certifikací, aby mohla prostřednictvím svých pracovníků umožnit svým klientům široké spektrum činností v rámci ucelené rehabilitace -
sociální služby, zdravotní služby, vzdělávací a volnočasové aktivity.

FYZIOTERAPIE HIPOREHABILITACE CANISTERAPIE – PSYCHOLOG A KOMUNIKACE


REKONDIČNÍ POBYT 

Rekondiční pobyty pro rodiny s handicapovanými dětmi pořádáme již od roku 1995.   Aktuální pobyt - ZDE.


FYZIOTERAPIE

Fyzioterapie je část ucelené rehabilitace, která se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí poruch pohybového systému organismu. Fyzioterapeut je vysokoškolsky (dříve i jako SŠ a VOŠ) vzdělaný pracovník s řadou dalších odborných kurzů.


Fyzioterapie v PIAFĚ

Na našich pracovištích ve Vyškově máme celkem
tři cvičebny/herny (2 v sídle organizace a 1v areálu hiporehabilitace). Našimi klienty mohou být děti (od miminek), dospělí i senioři.


ERGOTERAPIE

Cílem ergoterapie je pomoc dětem pro zachování si maximální soběstačnosti v běžných denních činnostech, pracovních činnostech a aktivitách volného času. Terapie zahrnuje různé metody a techniky přizpůsobené věku a potřebám jedince. Zahrnuje také poradenství - např. pro uzpůsobení domácího nebo školního prostředí. 

Děti s vrozenými nebo získanými vadami/disfunkcemi získají dovednosti potřebné pro zvládání každodenních činností. 

Díky ergoterapii můžete: 

  • Zlepšit koordinaci a funkční pohyblivost.
  • Usnadnit manipulaci s předměty denní potřeby. 
  • Rozvíjet psaní a kreslení. 
  • Upravit domácí prostředí pro jednodušší pohyb. 
  • Vybudovat dovednosti, díky kterým budete mobilnější. 
  • Udržet maximální soběstačnost v denních činnostech.


Bobath koncept ZDE
Ceník rehabilitačních výkonů pro veřejnost ZDE 
Leták ERGOTERAPIE ZDE

PIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­