Fyzioterapie

Fyzioterapie – Léčebná rehabilitace


Fyzioterapie je obor zdravotnické činnosti zaměřený na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických.NAŠE SLUŽBY:


Pro bližší informace či objednávky kontaktujte přímo terapeuty e-mailem či telefonicky fyzioterapie@piafa.cz, tel.: 515 539 212, mobil: 737 619 207.


Prvořadou záležitostí je pro nás kvalita poskytovaných služeb a neustálé vzdělávání všech našich zaměstnanců, ať formou seminářů, odborných kurzů či interním vzděláváním v rámci naší organizace. Náš odborně vzdělaný personál Vám nabídne adekvátní terapii, v našem centru je kladen důraz na individuální přístup a komunikaci nejen s klientem, ale i s rodinnými příslušníky, což vede k efektivnějšímu podílu na zlepšování zdravotního stavu. Fyzioterapeutická péče je poskytována ve formě individuální či skupinové terapie.

Pro uživatele sociálních služeb platí zvláštní sazebník, široká veřejnost se řídí ceníkem.REHABILITACE DO DOMUAMBULANTNÍ FYZIOTERAPIE (léčebná rehabilitace)MASÁŽE

Masáže zvyšují celkovou tělesnou i duševní kondici, napomáhají při regeneraci sil a odstraňování únavy. Zlepšují krevní a mízní oběh, kloubní pohyblivost a pozitivně ovlivňují psychický stav. Nesporný je jejich přínos pro prevenci i léčbu bolestí zad. Vliv masáže na lidský organismus je velice široký, drobně se liší podle typu masážní techniky.

Klasická masáž způsobuje značné prokrvení především svalového a vazivového aparátu, druhotně i vnitřních orgánů. Dochází při ní ke zrychlení výměny látkové, vytlačení odpadních, balastních látek (např. solí vápníku, kyseliny mléčné, vody…) do kapilárního a lymfatického řečiště. Ztuhlý svalový systém reaguje uvolněním jednotlivých vláken, povolením spazmů. Nastupuje celková regenerace organismu, odstranění únavy, pocit lehkosti a volnosti těla (hlavně při celkové masáži). BOBATH KONCEPT 


Terapie zaměřená především na poruchu vývoje, změněného svalového tonu a poruchu koordinace pohybu dětí.


CENÍK:

Rehabilitace do domu:

Individuální terapie 30 min.              120 Kč + cestovné 10 Kč/km

Individuální terapie 45 min.              150 Kč + cestovné 10 Kč/km

Individuální terapie 60 min.              180 Kč + cestovné 10 Kč/km


­

Ambulantní rehabilitace:

Individuální terapie 30 min                  120 Kč

Individuální terapie 45 min.                 150 Kč

Individuální terapie 60 min.                 180 Kč

LTV (skupinová)                                   60 Kč/osoba

(při LTV je možné využití labilních ploch – airex, jumper, bosu, overball, gymball atd.)

Rehabilitace na základě vstupního vyšetření je v ceně terapie.Masáže:

Masáž šíje 15 min                     120 Kč

Masáž zad 20 min                     150 Kč

Masáž šíje a zad 30 min.           200 Kč

Masáž rukou 20 min.                 120 Kč

Masáž nohou 30 min.                 150 Kč

Celková masáž 60 min.              370 Kč

Celková masáž 75 min.              420 Kč

Reflexní masáž 30 min.              150 Kč

+ doprava v případě masáže v domácím prostředí 10 Kč/km


Bobath koncept:


45 min.             300 Kč

(2 a více jednotek / týden = cena 250 Kč /jednotku - dohoda předem)
KONTAKTUTE NÁS:­


Ing. et Bc. Jana Podrápská

tel: +420 737 619 207

Bc. Ivana Kingma 

tel.: +420 731 650 709


­

e-mail: fyzioterapie@piafa.cz­

osobně: Žerotínova 2, Vyškov


Ceník rehabilitačních výkonů 2017
­

PIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­