Canisterapie

Jde o podpůrnou, speciální metodu využívající pozitivního působení psa na fyzickou, psychickou a sociální stránku jednice. Ve  spolku PIAFA ji využíváme jako speciální metodu v rámci registrovaných sociálních služeb.


Canisterapii vždy realizuje vyškolený tým složený z odborníků z oblasti sociálních služeb, pedagogiky, psychologie či fyzioterapie a kynologie, nedílnou součástí jsou také speciálně vychovaní a testovaní psi s platnou canisterapeutickou zkouškou. Naši odborníci působící v oblasti canisterapie mají příslušné vzdělání dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, jsou absolventy akreditovaného kurzu Celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty MU v Brně a dalších kurzů specializovaných na práci s klientem. Aktuálně v našem sdružení působí 5 pracovníků pracujících metodou canisterapie.


V rámci Canisterapie se věnujeme širokému spektru klientely s různou mírou a typem specifických potřeb, postižení či znevýhodnění. Tuto metodu úspěšně využíváme u seniorů, dospělých či dětí s např. mentálním, smyslovým, pohybovým postižením, poruchami chování, učení, hyperaktivitou, citovou deprivací atd. Důležitým aspektem je podmínka psa jako motivačního prvku a absence zdravotních rizik.
Cíle canisterapie souvisí s tím, jak, kde a u jakého klienta je tato metoda použita, obecně je však lze shrnout takto:

­

Canisterapii poskytujeme v rámci skupinové či individuální práce formou ambulantní nebo terénní. 


CANISTERAPII VYUŽÍVÁME V:


ODBORNÁ PŮSOBNOST:


SPOLUPRACUJEME S TĚMITO INSTITUCEMI:

­­­


CANISTERAPIE VE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMECH:

­
­­

Psi jsou ve vlastnictví zaměstnanců PIAFA Vyškov, z.ú., kteří jsou zodpovědní za přípravu, výchovu, výcvik a dobrou zdravotní kondici a pohodu psa.

PIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­