Reference

­

­Centrum služeb pro seniory Kyjov

­

Domov u rybníka Víceměřice

Domov Horizont Kyjov

Sociální služby Vyškov, p. o.

Mateřské centrum Radost, Vyškov

Mateřské centrum Ivanovický rarášek

Úsměvy - spolek pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám, Brno

MŠ, ZŠ a střední škola Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola speciální a Praktická škola Brno, Ibsenova

Základní škola speciální Blansko

Bambini Vyškov z.s., náměstí Obránců míru 365/3, Vyškov

NemocniceVyškov,p.o.


PIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­