­
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Služba byla k 31.12.2022 zrušena. Klienti mohou využít Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi nebo služby Sociální rehabilitace. V případě potřeby vám pomůžeme najít vhodnou službu.

PIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­