­
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
KOMU JE SLUŽBA URČENA:
Sociální služba je určena osobám v důchodovém věku a osobám se zdravotním postižením bez věkového omezení, které jsou sociálně znevýhodněny a ohroženy sociálním vyloučením.S ČÍM VÁM TATO SLUŽBA MŮŽE POMOCI:
 • s navazováním a udržením sociálních kontaktů
 • se smysluplným využitím volného času
 • s posílením fyzické kondice a zlepšením psychického stavu
 • se zvládáním sebeobsluhy
 • se zlepšením či udržením kvality života
 • se zvládáním obtížných situací, které přináší zdravotní postižení či vysoký věk

PRŮBĚH:

­
 • kontakt se sociálním pracovníkem – kancelář č. 105 v přízemí budovy sídla organizace PIAFA (smlouva o poskytování sociální služby)
 • na základě Vaší zakázky společně s klíčovým pracovníkem stanovíte cíl spolupráce
 • základní činnosti sociální služby jsou poskytovány zdarma, můžete ale také využít fakultativní činnosti zpoplatněné dle aktuálního sazebníku
 • můžete využít individuální či skupinovou formu poskytování služby
­ 

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ TÉTO SLUŽBY:

P   přátelské a tolerantní prostředí sociální služby,

  individuální a empatická podpora, zajištění bezpečného a důvěrného prostředí,  anonymita,

A  aktivní přístup a podpora motivace k řešení problémů,

 fundovaný a odborně připravovaný tým budující vztahy s důvěrou a bez předsudků,

A    alternativní metody využívané v rámci sociální služby

FORMY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:

­
 • Ambulantní: na adrese Žerotínova 2, 682 01 Vyškov nebo Cukrovarská 479/3a, 682 01 Vyškov
 • Terénní: v přirozeném prostředí klienta
 • Na vyžádání poskytujeme služby i v jiných zařízeních


FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:

Služby jsou doplňovány také o nejrůznější integrační akce, pravidelné kroužky, preventivní programy, volnočasové aktivity, tábory apod.


­KONTAKTUJTE NÁS:

 Mgr. Tereza Julínková, vedoucí služby, sociální pracovnice

­
 • tel.:  731 650 788 
 • e-mail: socialnipracovnik@piafa.cz
 • osobně: v době úředních hodin sociální pracovnice (PO, ST 8:00 – 12.00, 13:00 – 16:30) na ul. Žerotínova 2, Vyškov
­

Sazebník služby Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením na rok 2018 je ke stažení ZDE


Žádost pro poskytnutí sociální služby
ZDE

Pravidla pro podávání stížností ZDE


­

PIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­