Svozová služba – sociální auto

Sociální auto slouží pro každodenní doprovod osob (zejména dětí a mládeže) z Vyškova a blízkého okolí do vzdělávacích či sociálních zařízení a zpět.

Tuto činnost poskytujeme v Sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dětmi, Sociální rehabilitaci a Sociálně-terapeutických dílnách.

 SAZEBNÍK PŘÍSPĚVKŮ NA FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI SVOZOVÉ SLUŽBY - SOCIÁLNÍ AUTO 2018


 

PIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­