Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Projekt "Vybrané služby sociální prevence na území  Jihomoravského kraje" ,registrační číslo
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007741 je spolufinancován Evropskou unií.

KOMU JE SLUŽBA URČENA:

Sociální služba je určena rodinám s dětmi do 18 let z Vyškova a okolí, které se nachází v obtížné životní situaci, kterou rodina nedokáže samostatně, bez pomoci, překonat. Touto službou chceme přispět k optimálnímu fungování dané rodiny v jejím přirozeném prostředí.

 

S ČÍM VÁM TATO SLUŽBA MŮŽE POMOCI:

 • s posilováním rodinných vztahů, s nácvikem rodičovských dovedností
 • s rozvojem předškolních dovedností dětí, s přípravou dětí do školy
 • se zvládáním krizové situace v rodině
 • s rozvojem dětí se specifickými výchovnými a vzdělávacími potřebami, poruchami učení a chování, komunikačními problémy, zdravotním či jiným handicapem
 • se zvládáním každodenní péče o děti a rodinu, s vedením domácnosti, hospodařením s finančními prostředky
 • s dopravou dětí a mládeže do vzdělávacích a výchovných zařízení prostřednictvím sociálního auta
 • se smysluplným využitím volného času

 

PRŮBĚH:

­
 • kontakt se sociálním pracovníkem – kancelář č. 105 v přízemí budovy sídla organizace PIAFA (smlouva o poskytování sociální služby)
 • na základě Vaší zakázky společně s klíčovým pracovníkem stanovíte cíl spolupráce
 • základní činnosti sociální služby jsou poskytovány zdarma, můžete ale také využít fakultativní činnosti zpoplatněné dle aktuálního sazebníku
 • můžete využít individuální či skupinovou formu poskytování služby
 • dle domluvy můžeme docházet k Vám domů, doprovázet vás na úřady, nebo mohou být schůzky realizovány v prostorách služby
­

 

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:

P   přátelské a tolerantní prostředí sociální služby,

I    individuální a empatická podpora, zajištění bezpečného a důvěrného prostředí,  anonymita,

 aktivní přístup a podpora motivace k řešení problémů,

F   fundovaný a odborně připravovaný tým budující vztahy s důvěrou a bez předsudků,

A   alternativní metody využívané v rámci sociální služby

 

FORMY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY:

­
 • Ambulantní: na adrese Žerotínova 2, 682 01 Vyškov nebo Cukrovarská 479/3a, 682 01 Vyškov
 • Terénní: v přirozeném prostředí klienta (doma)
 • Na vyžádání poskytujeme služby i v jiných zařízeních


FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:


Zmíněné služby jsou doplňovány také o nejrůznější integrační akce, pravidelné kroužky, preventivní programy, volnočasové aktivity, tábory apod.


KONTAKTUJTE NÁS:

Bc. Iva Novotná, DiS., vedoucí služby, sociální pracovnice


­
 • tel.:  739 903 732
 • e-mail: socialnipracovnik@piafa.cz
 • osobně: v době úředních hodin sociální pracovnice (PO, ST 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:30) na ul. Žerotínova 2, Vyškov
­

Sazebník služby Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi na rok 2018 je ke stažení ZDE

Žádost pro poskytnutí sociální služby 2018 ZDE

Pravidla pro podávání stížností jsou k dispozici ZDE

Psycholog pro rodiny s dětmi


PIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­