VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SLUŽBY

KOMU JE SLUŽBA URČENA:

Sociální služba je určena osobám ve věku 16-64 let, především z Vyškova a okolí, se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, žijí v sociálně znevýhodňujícím prostředí, nebo jsou z důvodu svého věku, nemoci, zdravotního postižení, krizové situace, životních návyků nebo jiných důvodů ohroženy sociálním vyloučením. Může se jednat i  o osoby, které nejsou samostatně schopné uspokojovat či zabezpečovat své základní životní potřeby.

PRO UŽIVATELE NAŠICH SLUŽEB NABÍZÍME POMOC S NAPLŇOVÁNÍM JEJICH POTŘEB V SOULADU S REGIONÁLNÍ KARTOU JMK:

Vedení klienta k samostatnosti a podpora při:

 Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Seberealizaci

  • získávání schopností a dovedností a jejich udržování (např. procvičování kognitivních dovedností, předání informací o možnostech vzdělávání)
  • přípravě na pracovní uplatnění, hledání pracovního uplatnění či dobrovolnické činnosti, pokračování v pracovní činnosti (zprostředkování informací o možnostech pracovního uplatnění
  • trávení volného času – poslech hudby, sledování TV, používání internetu, výtvarné činnosti, sportovní aktivity, uspokojení duchovních potřeb, péče o zvíře… (např. společné hledání možností,jak trávit volný čas, doprovod na volnočasové aktivity, nácvik a zprostředkování těchto činností)

Osobnostních kompetencích

  • porozumění vývojovým změnám a nárokům společnosti na jednotlivce v různých životních obdobích
  • schopnosti zvládat krizová životní období a umět vyhledat adekvátní podporu a požádat o ni

Zajištění kontaktu se společenským prostředím

­­

 Můžeme Vám pomoci také s:

 Péčí o zdraví a bezpečí (rizika)

nácvik a podpora při:

Osobní hygieně

­­

Zvládáním běžných úkonů péče o vlastní osobu

nácvik a podpora při:

­­

 Zajištěním stravování

­­

Péčí o domácnost

­­

Posilováním rodičovských kompetencí

nácvik a podpora při:

­­

PRŮBĚH:

­­

 

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ TÉTO SLUŽBY:

P   přátelské a tolerantní prostředí sociální služby,

I   individuální a empatická podpora, zajištění bezpečného a důvěrného prostředí, anonymita,

A   aktivní přístup a podpora motivace k řešení problémů,

F   fundovaný a odborně připravený tým budující vztahy s důvěrou a bez předsudků,

A   alternativní metody využívané v rámci sociální služby


KONTAKTUJTE NÁS:

Bc. Tereza Tomanová, sociální pracovnice

Pravidla pro podávání stížností jsou k dispozici ZDE

Sazebník poskytované služby Sociální rehabilitace je ke stažení ZDE

Žádost pro poskytnutí sociální služby  ZDE

­

PIAFA Vyškov, z. ú.

­Poslání:
Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­