Sociální rehabilitace

KOMU JE SLUŽBA URČENA:

Sociální služba je určena osobám ve věku 16-64 let, především z Vyškova a okolí, se sníženou soběstačností v základních životních dovednostech, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, žijí v sociálně znevýhodňujícím prostředí, nebo jsou z důvodu svého věku, nemoci, zdravotního postižení, krizové situace, životních návyků nebo jiných důvodů ohroženy sociálním vyloučením. Může se jednat i osoby, které nejsou samostatně schopné uspokojovat či zabezpečovat své základní životní potřeby.


S ČÍM VÁM TATO SLUŽBA MŮŽE POMOCI:

­­

 

PRŮBĚH:

­­

 

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ TÉTO SLUŽBY:

P   přátelské a tolerantní prostředí sociální služby,

I   individuální a empatická podpora, zajištění bezpečného a důvěrného prostředí, anonymita,

A   aktivní přístup a podpora motivace k řešení problémů,

F   fundovaný a odborně připravený tým budující vztahy s důvěrou a bez předsudků,

A   alternativní metody využívané v rámci sociální služby


KONTAKTUJTE NÁS:

Bc. Jiřina Ondráková, DiS., vedoucí služby, sociální pracovník

 

Pravidla pro podávání stížností jsou k dispozici ZDE

Sazebník poskytované služby Sociální rehabilitace na rok 2018 je ke stažení ZDE

Žádost pro poskytnutí sociální služby  ZDE

­

PIAFA Vyškov, z. ú.

­Poslání:
Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti.

Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

 

­

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­