Sazebníky sociálních služeb


Sazebník sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2020

Sazebník sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 2020

Sazebník fakultativní činnosti sociální rehabilitace 2020

Ceník služeb sociálně terapeutické dílny 2020


PIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­