Ceník ostatních aktivit a služeb

CENÍK SLUŽEB STD 2020

CENÍK OSTATNÍCH SLUŽEB 2020


­

Ceník rehabilitačních výkonů 2020

Ceník - doplňkové služby 2020


­

CENÍK služeb organizace STÁJ PIAFA, z.s. 2020, se kterou úzce spolupracujeme

PIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­