Sociálně terapeutické dílny  katalog výrobků ZDE

Projekt "Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území Jihomoravského kraje", registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0002207

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu České republiky a rozpočtu Jihomoravského kraje prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

KOMU JE SLUŽBA URČENA:

Sociální služba je určena osobám se zdravotním postižením, především z Vyškova a okolí. Primárně se jedná o osoby s psychiatrickým, sekundárně pak i s lehčím až středně těžkým tělesným či mentálním postižením ve věku 18 - 64 let se sníženou soběstačností a z tohoto důvodu těžce umístitelné na otevřeném či chráněném trhu práce.

 

S ČÍM VÁM TATO SLUŽBA MŮŽE POMOCI:

­­

 PRŮBĚH:

­­

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ TÉTO SLUŽBY:

P    přátelské a tolerantní prostředí sociální služby,

I    individuální a empatická podpora, zajištění bezpečného a důvěrného prostředí, anonymita,

A    aktivní přístup a podpora motivace k řešení problémů,

F    fundovaný a odborně připravený tým budující vztahy s důvěrou a bez předsudků,

A    alternativní metody využívané v rámci sociální služby

 

KONTAKTUJTE NÁS:

Jana Šebelová, vedoucí služby, pracovník v sociálních službách


­­

Pravidla pro podávání stížností jsou k dispozici ZDE

Sazebník poskytované služby Sociálně terapeutické dílny 2018 je ke stažení   ZDE

Žádost pro poskytnutí sociální služby  ZDE

­

PIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­