Pravidelné kroužky

Kroužek PIAFÁČEK


Piafáček navazuje na úspěšný loňský školní rok a pokračuje v kreativním a smysluplném využití volného času pro děti ve věku od 3 - 10 let. Jednotlivé věkové skupiny jsou vedeny zkušenými pedagogy. Můžete se těšit na hraní skupinových her s kamarády, zajímavé aktivity se psy, výtvarnou a kreativní činnost i aktivity s koňmi. 

· Úterý od 15:15 – 16:00 hod., pro děti ve věku 3,5 - 6 let., na adrese Nosálovská 53

­

Kroužek ŠIKULA

Volnočasové aktivity pro děti s lehkým a středně těžkým mentálním postižením a pro děti s poruchami autistického spektra.

V kroužku se střídají výtvarné, komunikační, hudební a pohybové činnosti a aktivity se psem.

· Čtvrtek od 14:30 – 15:30 hod.(pracoviště Nosálovská 53)


 Kroužek KOPÝTKO

Kroužek je pro milovníky koní ve věku 4 – 10 let, kteří se svezou na koni a naučí se základní informace o koních a koňské dovednosti.

Co děti čeká:

  • svezení na koni
  • vodění koní
  • ošetřování koní – hřebelcování, zaplétání, postrojování, orientace v krmení koní
  • získávání základních informací v oblasti chovu koní formou hry
  • začlenění do skupiny vrstevníků
  • individuální přístup


·  Čtvrtek od 15:30 – 16:15 hod. (areál s koňmi za Kauflandem) pro děti cca 4,5 - 6 let

·  Čtvrtek od 16:30 – 17:15 hod. (areál s koňmi za Kauflandem) pro děti od 6 let a více


MINIPIAFÁČEK


Adaptační program pro děti před nástupem do MŠ ve věku 2 - 4 roky. 

Důležitou součástí je osamostatnění od matky a rozvoj sebeobslužných dovedností.

· Úterý od 9.00 - 11.00 hod.  (pracoviště Nosálovská 53)


KONTAKT:

Trnková Michaela, DiS.

tel.:+420 739 082 637

email: michaela.trnkova@piafa.cz

Adresa: Nosálovská 53, Vyškov

­

PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­