Expresivní činnosti


Sociálně-terapeutické činnosti s využitím prvků expresivních terapií

Expresivní činnosti jsou postavené na využívání metod a technik expresivních terapií pro sociálně-terapeutické účely. Expresivní terapie pracují s uměleckou expresí, tedy vyjádřením vnitřních pocitů pomocí prostředků, které nám poskytují různé druhy umění. Obecně se jedná o terapeutické využití specifických expresivních projevů uskutečňovaných v rámci umělecké či paraumělecké tvorby. Expresivní činnosti hrají nezastupitelnou roli v sociálně terapeutické činnosti s uživateli, kteří mají sníženou či narušenou komunikační schopnost (především verbální složku).


MOŽNOSTI:


CÍLE:


VYUŽÍVÁME JE V:

PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­