Pravidelné kroužky

Kroužek PIAFÁČEK


Tyto činnosti se střídají dle stanoveného harmonogramu (pracoviště Žerotínova 2 nebo Cukrovarská 479/3a).

Piafáček navazuje na úspěšný loňský školní rok a pokračuje v kreativním a smysluplném využití volného času pro děti ve věku od 3 - 10 let. Jednotlivé věkové skupiny jsou vedeny zkušenými pedagogy. Můžete se těšit na hraní skupinových her s kamarády, zajímavé aktivity se psy, výtvarnou a kreativní činnost i aktivity s koňmi. 

· Úterý od 15:15 – 16:00 hod.pro děti ve věku 3 - 5 let.

· Úterý od 16:15 – 17:00 hod.pro děti ve věku 5 - 7 let.


Kroužek ŠIKULA

Volnočasové aktivity pro děti s lehkým a středně těžkým mentálním postižením a pro děti s poruchami autistického spektra.

V kroužku se střídají výtvarné, komunikační, hudební a pohybové činnosti a aktivity se psem.

· Čtvrtek od 14:30 – 15:30 hod.(pracoviště Žerotínova 2)


 Kroužek KOPÝTKO

Kroužek je pro milovníky koní ve věku 4 – 10 let, kteří se svezou na koni a naučí se základní informace o koních a koňské dovednosti.

Co děti čeká:

  • svezení na koni
  • vodění koní
  • ošetřování koní – hřebelcování, zaplétání, postrojování, orientace v krmení koní
  • získávání základních informací v oblasti chovu koní formou hry
  • začlenění do skupiny vrstevníků
  • individuální přístup


·  Čtvrtek od 13:30 – 14:15 hod. (areál s koňmi za Kauflandem)

·  Čtvrtek od 15:00 – 15:45 hod. (areál s koňmi za Kauflandem)

·  Čtvrtek od 16:30 – 17:15 hod. (areál s koňmi za Kauflandem)


MINIPIAFÁČEK


Adaptační program pro děti před nástupem do MŠ ve věku 2 - 4 roky. 

Důležitou součástí je osamostatnění od matky a rozvoj sebeobslužných dovedností.

·  Středa od 8:30 – 11:00 hod. (pracoviště Žerotínova 2)


Kontakt: Mgr. Veronika Janošková

Email: piafa@piafa.cz

Tel.: 731 650 710

Adresa: Žerotínova 2, Vyškov

­

PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­