Pravidelné kroužky

Pravidelné kroužky jsou určeny dětem širokého věkového rozpětí. Děti se mohou realizovat v oblastech hudby, divadla, výtvarných činností a máme i činnosti pro milovníky zvířat. Umožňujeme jim kreativně trávit volný čas. Stačí si vybrat z široké nabídky volnočasových aktivit.

Pravidelné kroužky jsou aktivity, které se opakují zpravidla 1x týdně ve stejný čas. Každý účastník kroužku musí odevzdat řádně vyplněnou přihlášku.


Piafáček: je určen pro děti od 3-12 let, kteří si chtějí užít spoustu zábavy během skupinových her, naučit se tvořit z různých materiálů a vyzkoušet si zajímavé aktivity se psy i s koňmi. Činnosti se střídají dle stanoveného harmonogramu.

PIAFÁČEK podzim 2017 - letákŠikula: pro děti ve věku 8-15 let s diagnózou lehká a středně těžká retardace, kombinované vady či hyperaktivita.
Kroužek je určen dětem, které jsou schopné částečné samostatnosti, komunikují a díky svému postižení nejsou přijímáni do běžně dostupných kroužků.
Děti, které se méně obratně pohybují v různých soc. situacích. 

Během setkání se vystřídají tyto aktivity: Výtvarné aktivity, hudební a pohybové aktivity, komunikační aktivity, aktivity se psy.

ŠIKULA podzim 2017 - leták


Kopýtko: vhodné pro děti 4-8 let se zájmem o koňskou tématiku. Během setkání se děti dozvědí základní informace z koňského prostředí a svezou se na koni.

KOPÝTKO podzim 2017 - leták


Mini-piafáček: adaptační program pro děti před nástupem do MŠ ve věku 2-4 roky. Děti se budou všestranně rozvíjet především v oblasti sociální a psychomotorické. Důležitou součástí je osamostatnění od matky a rozvoj sebeobslužných dovedností.

Program je uzpůsoben tak, aby si děti zvykaly na školku.

Mini - Piafáček - podzim 2017 - leták


Artík: nový volnočasový kroužek pro děti, které se hůře adaptují ve skupině. Kroužek je určen pro děti ve věku 6-10 let.

ARTÍK - jaro 2017 - leták


PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­