­

KURZ AKTIVIZACE SENIORŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH S VYUŽITÍM METODY CANISTERAPIE - PŘIPRAVUJE SE

KURZ AKTIVIZACE SENIORŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH S VYUŽITÍM METODY CANISTERAPIE 2019- LETÁK


  


­

PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­