Tiskové zprávy

Tisková zpráva Jezdecká drezurní sezona 2017


Tisková zpráva Drezurní závody 23. 4. 2016


Tisková zpráva Drezurní závody 7. 5. 2016


­Tisková zpráva Drezurní závody září 2016

PIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­