Autem společně do školy

­Pomozte nám uskutečnit náš projekt!

https://csobpomaharegionum.csob.cz/detail-projektu/3470-autem-spolecne-do-skoly

­

PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­