PROJEKT VOŇAVÁ ZAHRADA A DÍLNA NADACE PODPOŘILA ČÁSTKOU 55 000,-KČ

­

­

Období trvání projektových aktivit: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

 

Cílem projektu bylo:


·         Vytvoření vhodného prostředí pro zahradně terapeutické činnosti pro naše klienty 
           v sociálních službách.
·         Aktivní zapojení klientů do zahradnických prací a zvýšení jejich samostatnosti.
·         Sklizeň a zpracování bylin v kuchyni a dílně.
·         Zlepšení prostředí v areálu Šafářský dvůr
 

Projektem jsme podpořili celkem:


primárně 32 klientů sociální rehabilitace a 18 osob v sociálně terapeutických dílnách, sekundárně 240 osob, které se v areálu vyskytují (pracovníci, klienti ostatních služeb, jejich rodiče a pečující osoby) a účastníky veřejných akcí .
 
Na nově upravených plochách najdete celkem 194 kusů bylin a 95 kusů dřevin.
­

PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­