­Realizujeme projekt NÁRUČ PODPORY pro děti v duševní nepohodě a děti se zdravotním postižením.


Právě realizujeme projekt pro děti v duševní nepohodě a děti se zdravotním postižením. 

Pomoc probíhá zdarma!

Projekt je zaměřen na pomoc a podporu dětí a adolescentů ohrožených zdravotním nebo sociálním znevýhodněním a doplňuje naše běžné sociální a zdravotní služby pro rodiny s dětmi, které již řadu let provozujeme. Zaměřujeme se na prevenci/včasné odhalení obtíží u dětí spojených se zdravotním znevýhodněním, včetně duševního onemocnění nebo duševní nepohody. Náš multidisciplinární tým využívá svého odborného potenciálu a zkušeností (sociální pracovník, psycholog, psychoterapeut, pedagog, fyzioterapeut, ergoterapeut) ve prospěch dětí a jejich rodin. Spolupracujeme se školními psychology, výchovnými poradci, sociálními odbory úřadů, PP poradnami, lékaři a dalšímu odborníky i organizacemi. Není pro nás důležité, jestli je či není potvrzená diagnóza od lékaře.

V poslední době je zaznamenáván výrazný nárůst dětí, které se nacházejí v duševní nepohodě a potýkají se s celou řadou „svých problémů“, které neumí řešit (úzkosti, deprese, sebepoškozování …). Potřebují podporu a pomoc ve škole i v domácím prostředí.  Realizací projektu chceme ukázat potřebnost kvalifikované pomoci a podpory cílové skupině formou víceoborové spolupráce a otevřít možnosti, jak jej rozšířit na celé území okresu Vyškov a podpořit jeho budoucí financování. Součástí projektu jsou také preventivní interaktivní programy pro třídní kolektivy dětí. Vedle individuální práce s dětmi a jejich rodiči rodinami mohou děti využívat také terapeutické skupiny.

Projekt v roce 2024 financuje zejména mzdu ergoterapeuta pro děti se zdravotním postižením a mzdy psychologa a psychoterapeuta pro děti v duševní nepohodě. Podpořeno je i odborné vzdělávání podpůrného týmu pro děti.

Cílem projektu je spokojené dítě, které dokáže fungovat ve škole, v rodině i mezi kamarády.

Projekt je realizován od 1.1.2024 do 31.12.2024.

Celkové náklady projektu: 878 795 Kč.


více zde

Benefiční srdíčkový ples 2024

více zde

TISKOVÁ ZPRÁVA

Vyškov, 1. září 2023

 Nadace Komerční banky, a.s. – Jistota podpořila projekt „Lepší vyhlídky pro rodiny v krizi“ částkou 142 000,- Kč.

­

Cílem projektu je zlepšit podmínky pro život matkám samoživitelkám, které se dostaly do tíživé životní situace a v současnosti se neobejdou bez pomoci materiální, mnohdy i psychoterapeutické. Jedná se o ženy, které neměli štěstí na volbu životního partnera, partner od rodiny odešel, o děti se nezajímá ani na ně ve většině případů finančně nepřispívá, často řešíme v těchto případech i násilí, dluhy a alkoholismus. To vše se samozřejmě odráží nejvíce na dětech, které vyrůstají v absolutně nevyhovujících podmínkách, snižuje se jejich šance na kvalitní budoucí život. S těmito dětmi systematicky pracujeme, snažíme se předcházet vzniku rizikového chování a vztahových problémů, pomáháme s výběrem vhodných vzdělávacích zařízení, s domácí přípravou na vyučování i nácvikem samostatnosti, se sociálním začleňováním a navazováním vztahů. Matkám poskytujeme psychoterapeutickou pomoc, pomáháme s hledáním vyhovujícího bydlení či udržením stávajícího, s uplatněním se na trhu práce, motivujeme je k lepšímu zvládnutí rodičovských kompetencí. Nadační příspěvek rodinám pomůže vyřešit aktuálně nejpalčivější problémy, se kterými se potýkají, zajistí alespoň částečné pokrytí nákladů za bydlení, umožní dětem zajistit lepší vzdělání a volnočasové aktivity, pokryje náklady na základní vybavení domácnosti a zdravotní pomůcky.


více zde

­

­

Pro valáška plemene český teplokrevník Admiracia skončilo krásné dětství na pastvinách a začíná doba výchovy a výuky pro práci v hipoterapii. Jeho novým domovem je nyní PIAFA Vyškov, z.ú.

­­

PIAFA je poskytovatelem rehabilitace, ve které je hlavní pomůckou a partnerem terapeutů a dětí kůň, od roku 1994.Někteří z koní již mají důchodový věk a je nutné stádo doplňovat a omlazovat, abychom pro naše klienty měli stále dostatek správných pomocníků.

­­

Každému klientovi pasujeme koně na míru. Potřebujeme koně s různou mechanikou pohybu hřbetu, úzké, široké, schopné nést i dva jezdce (terapeut + dítě), mít dobře utvářenou záď pro polohování miminek, koně ochotné snést spolupráci s více lidmi při skupinových aktivitách ze země apod. Než se kůň naučí být spolehlivým partnerem, tak to zabere určitý čas a spoustu práce. Musí být primárně ochotný spolupracovat s člověkem, fyzicky zdravý a psychicky odolný. Doba učení je u každého jinak dlouhá. Musí se naučit správně zapojovat své svaly, nést jezdce, poslouchat na slovo svého vodiče, nebát se různých pohybů a zvuků klientů a respektovat mnoho různých, barevných i zvukových pomůcek. Najít takového koně je také cenově náročné, proto PIAFA hledá vždy dárce finančních prostředků a pak koně. To se nám v roce 2017 podařilo 2x, jeden koník byl pořízen z příspěvku Nadace Agrofert (klisna Sany) a druhý (Admiracio = Áďa) z příspěvku dm drogerie markt s.r.o.

­

Áďa je mladý koník, který neumí v podstatě zatím nic, ale je ochotný pracovat a komunikovat s lidmi a rychle se učí. Veřejnost se s ním může potkat při procházkách kolem jízdárny ve Vyškově nebo na Dni otevřených dveří

24. února 2018.
­ ­ více zde

PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­