Projekty EU   PIAFA - Ekologický vůz pro terénní služby
Bližší informace o projektu "Ekologický vůz pro terénní služby" ZDE. PIAFA - Podpora vybraných služeb sociální prevence JMK

   PIAFA- podpora terénních služeb

   Šafářský dvůr- zázemí pro sociální služby


  PIAFA - Elektromobil pro terénní služby
PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­