Zapojte se

I VY můžete pomáhat s námi …


S názvem Sdružení „Piafa" ve Vyškově jste se mohli setkávat od roku 1994. Od 23. 11. 2016 nás naleznete pod názvem PIAFA Vyškov, z. ú. Naše aktivity byly kdysi postaveny především na nadšení a dobrovolné práci. Nyní je naše organizace již veliká a pracující na profesionální úrovni. Nadšení nás neopouští ani dnes. Pomoc a podporu rodinám s dětmi, dospělým i seniorům zajišťují nejen naši zaměstnanci, ale také celá řada dobrovolníků, příznivců a podporovatelů. Rádi vás přivítáme mezi nás.

Přispět můžete různě. Přijďte na akce, které pořádáme, přispějte do sbírkových kasiček nebo na sbírkový účet, nakupte si u nás v obchůdku, zapojte se jako dobrovolníci na našich akcích pro veřejnost nebo do pravidelných aktivit pro klienty, darujte nám, co vám doma přebývá, propojte nás s možným sponzorem, třeba firmou, kde pracujete, nasměrujte na nás sdělovací prostředky …

Vyberte si ze široké škály možností pro fyzické nebo právnické osoby.


VEŘEJNÝ SBÍRKOVÝ ÚČET


Je veden u České spořitelny, a.s. a budeme si velice vážit vašich jednorázových, opakovaných i pravidelných příspěvků. Po dohodě vám můžeme vystavit potvrzení, dar si můžete odečíst ze základu daně z příjmů.

4416068349/0800

SBÍRKOVÉ POKLADNIČKY


Pokladničky jsou trvale umístěny v AQUAPARKU ve Vyškově a na OBCHŮDKU KOVÁRNA U Kauflandu. Třetí pokladničku najdete u nás při návštěvě akcí pořádaných pro veřejnost.
 
 
PŘÍSPĚVEK a podpora od podnikatelů a firem
Uvítáme spolupráci s podnikatelskými subjekty – budeme rádi za jakékoli finanční částky , které podpoří naši činnost obecně nebo na vámi vybranou konkrétní věc či aktivitu.

Na základě darovací smlouvy si můžete snížit základ daně z příjmů.


Stejně tak nám můžete darovat vaše služby nebo jinou materiální výpomoc, na které náš rozpočet nestačí, ale provozně je potřebujeme.
Jsme připraveni realizovat s vámi také smlouvy o reklamě (účetně jde do nákladů) a nabízíme místo pro reklamní banery v areálu jízdárny Šafářský dvůr ve Vyškově, na pořádaných akcích (Srdíčkový ples, výstavy apod.) na různých našich tiskovinách i služebních automobilech.
Velmi úspěšné a prospěšné jsou firemní dobrovolnické dny, jejichž prostřednictvím se v našem areálu udělá spousta dobré práce (natírání, zahradnické práce, pomocné stavební práce, generální úklid a malování …). Info např. u HESTEGO, a.s., LEAR Corporation CR, s.r.o., O2 Czech republic, a.s.
 
MATERIÁLNÍ POMOC od drobných dárců

Využijeme spoustu věcí.­ Pro provoz našich služeb je někdy i zdánlivě nepotřebná věc či služba neocenitelnou pomocí. Někdy možná doma řešíte „ kam s tím?“, nabídněte nám, zvážíme a třeba nám bude věc k užitku.

Příklady:
  • různé příze, látky, korálky, výtvarný materiál - barvy, pastelky, papíry,
  • jakékoliv hospodářské nářadí - vidle, lopaty, košťata, pily, kleště …
  • čistící prostředky,  ručníky a utěrky, gumové rukavice, ubrousky, papírové kapesníky, toaletní papír
  • balené potraviny pro sociálně slabé osoby a rodiny, oblečení, školní pomůcky, vybavení domácnosti apod. dle domluvy
  • krmení pro koně - seno a slámu v balících
  • a mnoho dalšího...
­
 
 
VĚNOVÁNÍ VAŠEHO VOLNÉHO ČASU:

Jsou vítáni všichni dobrovolníci, kteří jsou ochotni pomoci v zajišťování jednorázových akcí (jezdecké závody, dny dětí, ples) i pravidelných činností pro děti, dospělé a seniory, dále při propagaci naší činnosti (roznos letáků), popřípadě pomoc v administrativní oblasti a ti, co zvládnou pracovat v provozu koní se mohou angažovat i zde.
Práce je na základě dobrovolnické smlouvy (proplácíme jízdné), dobrovolník je pracovně pojištěn.
Studentům potvrdíme absolvovanou praxi.
 
Kontakt pro dobrovolníky: 731 659 391, piafa@piafa.cz
Kontakt pro dárce: 603 813 461, reditelka@piafa.cz
­ 
 

PIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­