Sociální pedagog, Pedagog a Speciální pedagog

Pracovní pozice Ošetřovatel koní, jezdec, vodič

Úklidový pracovník administrativních a terapeutických ploch - 10 hod. týdně

PIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­