­ ­Do našeho kolektivu přijmeme vhodné kandidáty na pozice do HP i na DPP: 

- Sociální pedagog, Pedagog a Speciální pedagog pro odbornou speciální vzdělávací a terapeutickou práci s dětmi a mládeží (se zdravotním postižením)

- Sociální pracovník se zkušeností práce s dospělými lidmi se zdravotním postižením (pomoc lidem s duševním onemocněním)


- Zdravotní sestra/bratr pro terénní práci (tzn. zdravotnický pracovník s profesními kompetencemi v oblasti zdravotně sociální péče) ve spolupráci se sociálním pracovníkem (práce v tandemu). Nejlépe se zkušeností s prací s lidmi se zdravotním postižením. Ideálně z Vyškova (z důvodu flexibility).

- Ošetřovatel koní (jezdec a vodič)


- Úklidový pracovník administrativních a terapeutických ploch - 10 hod. týdně

PIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­