Spolupracující organizace

­Liga vozíčkářů Brno

Sdružení Práh Brno

Úsměvy - spolek pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám, Brno

Městský úřad Vyškov - sociální odbor

Městský úřad Bučovice - sociální odbor

Sociální služby Vyškov, p.o.

Organizace poskytující registorované sociální služby ve Vyškově a Jihomoravském kraji

Centrum Kociánka Brno - Středisko Březejc

Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov

Domov Horizont Kyjov

Centrum služeb pro seniory Kyjov

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně - Chrlicích

Nemocnice Vyškov, p. o.

MŠ, ZŠ a střední škola Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola speciální a Praktická škola Brno, Ibsenova

Základní škola speciální Blansko 

Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s., Tábor

Mateřské centrum Ivanovický rarášek 

Mateřské centrum Radost Vyškov

Chráněné bydlení Vyškov 

Habrovanský zámek 

Bambini Vyškov, z.s.

Fotograf Ing. Dalibor Gregor

Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s

Jízdní policie Brno                   

Dětská jezdecká škola Šemík Řícmanice

Hřebčín Napajedla

... a mnoho dalších

PIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­