Spolupracující organizace

­Liga vozíčkářů Brno

Práh jižní Morava, z.ú.

Úsměvy - spolek pro pomoc lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám, Brno

Městský úřad Vyškov - sociální odbor

Městský úřad Bučovice - sociální odbor

Sociální služby Vyškov, p.o.

Organizace poskytující registorované sociální služby ve Vyškově a Jihomoravském kraji

Centrum Kociánka Brno - Středisko Březejc

Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov

Domov Horizont Kyjov

Centrum služeb pro seniory Kyjov

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně - Chrlicích

Nemocnice Vyškov, p. o.

MŠ, ZŠ a střední škola Vyškov, příspěvková organizace

Základní škola speciální a Praktická škola Brno, Ibsenova

Základní škola speciální Blansko 

Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s., Tábor

Mateřské centrum Ivanovický rarášek 

Mateřské centrum Radost Vyškov

Chráněné bydlení Vyškov - Habrovanský zámek 

Bambini Vyškov, z.s.

Fotograf Ing. Dalibor Gregor

Centrum hiporehabilitace Mirákl, o.p.s

Jízdní policie Brno                   

Dětská jezdecká škola Šemík Řícmanice

Hřebčín Napajedla

Základní, mateřské a střední školy ve Vyškově a okolí

... a mnoho dalších

PIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­