ZAPOJTE SE

Pomáhejte s námi:

ČÍSLO SBÍRKOVÉHO ÚČTU:


4416068349/0800
dar si můžete odečíst ze základu daně z příjmu

­

JAK MŮŽETE POMOCI I VY...?

S názvem Sdružení „Piafa" ve Vyškově se mohli setkávat od roku 1994. Od 23. 11. 2016 nás naleznete pod názvem PIAFA Vyškov, z. ú. Naše aktivity byly zpočátku postaveny především na nadšení a doborovolné práci. Nadšení nás neopouští ani dnes. Pomoc klientům zajišťují dobrovolníci a lidé z řad našich zaměstnanců. 

Jsme sice výdělečná organizace, ale naše výdělky nemohou pokrýt veškeré aktivity a proto se neobejdeme bez finančních dotací, příspěvků a jiné pomoci.

Pomoci může opravdu každý, třeba i vy. Přijd'te navštívit akce, které pořádáme a můžete si i zakoupit výrobky klientů vyrobených ze sociálně terapeutické dílny. Budeme vděčni i za dobrovolnou pomoc jako je třeba získávání finančních či materiálních prostředků. I vy sami nám můžete přispět do sbírkové kasičky, kterou najdete v dobročinném obchůdku KOVÁRNA. Takto získané finance od štědrých lidí s otevřeným srdcem využíváme na opravu areálu Šafářský dvůr, kde probíhá hiporehabilitace a další aktivity pomáhající našim klientům. Každou pomoc vítáme jelikož pomáhá nejen obdarovaným, ale i těm, kteří pomoc nabízejí. 

Za 20 let našeho působení se nám již podařilo získat některé pomůcky potřebné pro naše služby a aktivity, ale stále jsou oblasti, ve kterých potřebujeme Vaši pomoc. Takže kromě dobrovolné práce nás můžete podpořit i těmito prostředky:

 

MATERIÁLNÍ POMOC:

Pokud byste nám rádi pomohli, ale nevíte jak, můžete i těmito hmatatelnými materiálními prostředky:

­­

Pro provoz našich služeb je někdy i zdánlivě nepotřebná věc či služba neocenitelnou pomocí, pokud se na nás obrátíte, rádi Vás informujeme o našich potřebách. Pokud některou z věcí máte doma a nevíte co s ní, můžete nám ji darovat a přispět tak k pomoci druhým.

 

VĚNOVÁNÍ VAŠEHO VOLNÉHO ČASU:

Jsou vítáni všichni dobrovolníci, kteří jsou ochotni pomoci v zajišťování odpoledních aktivit pro děti, při propagaci činnosti našeho sdružení, při dokumentaci aktivit, popřípadě pomoc v administrativní oblasti a ti, co zvládají pracovat v provozu koní se můžou angažovat i zde.

 

FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK:

Pro ty, kteří by rádi pomohli finančním darem tu máme několik variant:

Finanční, hmotný i nehmotný dar si můžete odečíst ze základu daně.

 

POMOC REKLAMOU A PROPAGACÍ:

Pokud s námi uzavřete smlouvu o reklamě, můžeme Vás propagovat na námi pořádaných akcích, reklamou na svozovém autě, stálou reklamou na webových stránkách, v sídle organizace, nebo v jezdeckém areálu a v tištěných materiálech.

 

JINÁ POMOC:

Pomoci můžete přítomností na našich akcích, zprostředkováním zajímavého kontaktu, radou, nebo vlastní pomocí a podporou.

 

Vice informací Vám rádi sdělíme pokud si zavoláte na telefonní číslo: 603 813 461

­

PIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­