Poskytovatelé dotací

MPSV, Evropská unie, Jihomoravský kraj, ÚP ČR, Město Vyškov

Nadace a nadační příspěvky

LESY ČR, NADACE AGROFERT, J&T, NADACE DIVOKÉ HUSY, TESCO, ALBERT, GLOBUS, NADACE O2 a jiní


Firemní dárci

Ostatní dárci a sponzoři


­

Všem výše zmíněným tímto děkujeme.


­


PIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­