JEZDECTVÍ

­

­Web - jezdectví

Tisková zpráva Drezurní závody 22. 4., 6.5. a 7. 5. 2017

­­

Tisková zpráva Drezurní závody 23. 4. 2016 ­

Tisková zpráva Drezurní závody 7. 5. 2016

Pozvánka na Den koní 25. 6. 2016


­




­

PIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­