Galerie

Katalog výrobků STD

V obchůdku se nachází prodejní prostory s výrobky našich uživatelů a také tam současně probíhají sociálně terapeutické dílny, které se zaměřují a slouží našim uživatelům jako podpora pracovních návyků a činností. Naši uživatelé vyrábí mnoho krásných výrobků v dílnách typu: textilní dílna,keramická dílna, voňavá dílna, tvořivá dílna. Každý jejich výrobek je originál, který si můžete prohlédnout či zakoupit v našem obchůdku Kovárna. Je zde také možnost po osobní či telefonické konzultaci vyrobit výrobek dle Vašich představ a našich možností. ­­ Velice rádi Vás uvítáme v našem obchůdku a ukážeme Vám veškeré naše výrobky. Těšíme se na Vás. Vaše Piafa.

PIAFA Vyškov, z. ú.

Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­