Velikonoční nocování

­Program pro děti

- teoretické znalosti o životě a chování koní
- individuální i skupinové jezdecké výcviky
- táborový program
- hry, soutěže, aktivity pod vedením fyzioterapeuta
(V ceně je zahrnuta strava, pomůcky, ubytování + pojištění)

UZÁVĚR PŘIHLÁŠEK DO 11.3. 2016
­

více informací v letáku

PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­