Den otevřených dveří Sociálně terapeutické dílny a obchůdku KOVÁRNA

­

  • pro všechny kteří potřebují radu, podporu nebo odbornou pomoc pro vyřešení rodinné situace
  • poradíme těm, co mají v rodinách osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním
  • ukážeme vám jak naši klienti tráví volný čas v bezpečném prostředí, kde nacvičují ruzné pracovní činnosti apod.


více podrobností v letáku

PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­