Srdíčkový ples

­11. března ve 20:00

­Jste srdečně zváni na další benefiční Srdíčkový ples, který pořádá Sdružení "Piafa" a Asociace PAPRSEK. Čeká vás doprovodný program, bohatá tombola a to vše za doprovodu skupiny REVAJVL Band.

Lístky můžete objednávat u Asociace PAPRSEK nebo u Sdružení  "Piafa" e-mailem:piafa@piafa  tel.:515 539 212

PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­