PF 2016

­

­Všem, kteří sledují naše stránky, těm co nás podporují, nebo se účastní našich akcí apod. chceme popřát krásné Vánoce, pohodu o svátcích a krásný Nový rok 2016.

PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­