Sobotní nadílka ve stáji

­

­Vážení a milí,


děkujeme všem, kteří se k nám přišli podívat v sobotu na Vánoční nadílku ve stáji. I přes to, že ráno byl trošku mrazík se vás sešlo hodně. Děti se mohly povozit na koních, zahrát si různé hry, vytvořit si něco ve výtvarné dílně a nově jsme vám promítali film o Hříbátkách spolu s ukázkou fotografií pana Gregora.

Ve stáji jsme pro vás měli čaj a čerstvé vánočky, které darovalo TESCO Vyškov. Věříme že se vám u nás líbilo a že nás navštívíte i v příštím roce.

PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­