Akreditovaný seminář

­Aktivizace seniorů v pobytových zařízeních s využitím canisterapie

­

Akreditovaný vzdělávací seminář v rozsahu 8 hodin (akreditace MPSV č.2014/0325-PC/SP/PP) na téma:

Aktivizace seniorů v pobytových zařízeních s využitím metody canisterapie.

Datum konání: 27. 11. 2015, 9.00 - 16.00, Vyškov

Lektoři: Mgr. Jitka Šabatová, Mgr. Jana Trefilíková

Seminář je určen sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách v pobytových zařízeních kde využívají metodu canisterapie pro aktivizaci klientů, pro získání aktuálních informací o způsobech a formě této aktivizace. Dále je seminář určen praktikujícím "canisterapeutům" k získání nových podnětů pro vlastní praxi.

Obsahem semináře je seznámení s metodou canisterapie v rámci sociálních služeb, cíleno na pobytové služby a cílovou skupinu senioři. Představení metody v praxi a práci s cílovou skupinou, představení vhodných pomůcek a prezentace kazuistik z dlouhodobé práce s klienty pobytového zařízení. 


­Přihláška ke stažení ZDE ­

PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­