Výstava

­v 1. patře Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově

Výstava je věnována ukázce toho, co obnáší práce v sociálních službách a celkově tomu, jak Piafa pomáhá klientům, kteří se ocitli v nepřiznivých situacích.­

Můžete nahlédnout do našich služeb jako jsou: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Sociální rehabilitace, Sociálně terapeutické dílny a i do Volnočasových aktivit.

Jsou k dispozici i informační letáčky ke každé službě, kde si můžete přečíst i podrobnější informace, tak neváhejte a přijďte se o nás něco dozvědět.

Výstava končí 30. listopadu

Všichni jste srdečně zváni.

PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­