Předání šeku

­Předání proběhlo 3.9. 2015 

v areálu Šafářský dvůr

­

Nadaci Tesco - Pomáháme s Vámi děkujeme za finanční dar a všem, kdo hlasovali děkujeme za podporu bez níž bychom tento dar nezískali.

PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­