Obchůdek KOVÁRNA

­Již brzy!

Zanedlouho můžete navštívit náš obchůdek KOVÁRNA u parkoviště Kauflandu, kde si budete moci zakoupit výrobky vyrobené klienty navštěvující službu Sociálně terapeutické dílny.

PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­