DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

­

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se koná v areálu Šafářského dvora.

­V sobotu dne 5. září 2015 se v areálu Šafářský dvůr koná Den otevřených dveří. Děti budou mít zajištěný doprovodný program jako je malování, hřebelcování koní, zaplétání copů apod. Děti se mohou svézt i na koních. Pro jízdu na koni se ale raději objednejte na telefonním čísle uvedeném v letáku.

PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­