Začínají DREZURNÍ ZÁVODY!

Přijďte se zúčastnit, nebo přijďte podpořit jezdce. 

Dne 19. 9. 2015 se v areálu Šafářský drův konají DREZURNÍ ZÁVODY. Můžete vidět několik mladých jezdkyň a mezi nimi jezdci  i koně z naší stáje, kteří nás budou reprezentovat. Zahájení je v 8:30 a konec závisí na poštu přihlášených. V areálu můžete koupit i drobné občerstvení a popřípadě můžete podpořit službu Sociálně terapeutická dílna koupí některého z výrobků, vyrobeného našimi klienty.

Neváhejte a stavte se!

PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­