Sociálně terapeutická dílna

Volná místa ve službě Sociálně terapeutická dílna

Vážení návštěvníci,

v naší službě Sociálně terapeutická dílna máme momentálně místo a může přijmout další zájemce. Podrobnější informace jsou na obrázku, pokud Vás tedy tato naše nabídka zaujme, kontaktujte nás.

PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­