Článek o Piafě

­V prázdninovém Vyškovském zpravodaji byl uveřejněn článek o naší organizaci. Pokud jste neměli možnost přečíst si ho tam, můžete i zde v přiloženém obrázku.


PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­