PT pro děti s postižením

­

Na letních PT máme pár volných míst pro děti z rodin v tíživé sociální situaci či pro děti s lehkým zdravotním postižením, které jsou schopny částečné samostatnosti, komunikují, ale potřebují určitou podporu k zapojení do skupinových aktivit. PT probíhají formou integrace dětí s postižením mezi děti zdravé.

PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­