PF 2018

­

Přejeme všem našim klientům, dobrovolníkům, dárcům, partnerům, přátelům a příznivcům krásné a klidné Vánoce, plné pohody, dárků a úspěšný rok 2018. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na další setkání..


Tým PIAFy

­

PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­