Nabídka akreditovaného semináře - CANISTERAPIE

­

PIAFA Vyškov, z.ú. nabízí akreditovaný vzdělávací seminář Aktivizace seniorů v pobytových zařízeních s využitím metody canisterapie, konaný 8. prosince 2017. 

­

Přihlášku naleznenete ZDE


­

PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­