Táborové ohlédnutí

­

­

Táborové ohlédnutí – díky všem za pochvaly!

Prázdniny se blíží ke konci, mnozí se radují, jiným je to velmi líto…, téměř by se mohlo bilancovat, jaké byly, ale u nás v PIAFĚ ještě ne. Čeká nás totiž ještě jeden příměstský tábor pro děti z firmy LEAR Vyškov. Kromě běžného provozu, věnujeme hodně času a úsilí o prázdninách táborům pro děti.

 V červenci jsme připravili příměstské tábory s různým programem a pro děti různého věku. Šťastných dětských tvářiček bylo přes 130. Vždy jsou součástí programu aktivity s koňmi, psy a dalšími drobnými zvířaty. Nechybí ani výlety na zajímavá místa ve Vyškově nebo ke Kačenci, ani herní, výtvarné, vzdělávací a další činnosti. Každý den tu vítá děti 10 koní, pro které se přes prázdniny nezastavila práce ani v hiporehabilitaci (rehabilitace pomocí koně pro zdravotně postižené děti) a ve sportovních jezdeckých výcvicích pro 23 dětí. Táborů se účastní nejen děti  zdravé, z běžných rodin, ale i děti s handicapem nebo děti ze sociálně slabých nebo ne zcela funkčních rodin (spolupráce s OSPOD a JMK). Více foto naleznete ve fotogalerii nebo na našem facebooku.

V měsíci srpnu se stěhuje část personálu s 5 koňmi, psy a dalším vybavením již tradičně na 14 dní na Českomoravskou vysočinu, kde již 20 let pořádá letní rehabilitační pobyt pro rodiny s postiženými dětmi z celé ČR (40 rodin). Letos byl opravdu úžasný, počasí přálo a vše se moc dařilo.

 Tímto všem děkujeme za úžasně plusové hodnocení, těší nás to.

Ale jsme doma, jízdárna také průběžně potřebuje opravy. Opravily se stáje a šatny po odchodu Majáku Vyškov z areálu, tak abychom nabídli lepší zázemí našim aktivitám a klientům. Čeká nás ještě kompletní oprava podlah v obou stájích a musíme to stihnout do první poloviny září. S tím jsou spojené i venkovní zahradnické úpravy v areálu. Pořádáme jezdecké drezúrní závody 23. – 24. září (viz pozvánka),které jsou i oblastním mistrovstvím Střední Moravy, takže očekáváme mnoho jezdců, návštěvníků, kamarádů, hostů a tak chceme pro ně zajistit funkční a příjemné prostředí.

 S novým školním rokem nabíháme na běžný provoz, ale připravili jsme i řadu novinek, služeb pro naše klienty, kroužků pro děti a aktivit pro veřejnost – najdete je na našem webu a v Informačníku.

Těšíme se na vás!

PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­