Aktuální nabídka akcí, programů a kroužků 2017

­

­Aktuální pozvánky 2017:

Drezurní závody

Den pro rodinu

Vánoční nadílka ve stáji

Vzdělávání pro rodiče pěstouny

Piafáček

Mini - Piafáček

Kroužek Šikula

Kopýtko

Podzimní příměstský tábor

Podziní nocování s koňmi

  • více informací o aktuálním dění naleznete v sekci PRO MÉDIA v INFORMAČNÍKU - PODZIM 2017, nebo také pod jednotlivými nabídkami služeb (články)...

PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­