Příměstské tábory 2017

­Pro více informací k jednotlivým příměstským táborům rozklikněte

­Jarní příměstský tábor  ♦   Příměstský tábor s koňmi (jaro)

Letní příměstský tábor  ♦  Příměstský tábor s koňmi (léto)

PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­