Nabídka kroužků pro rok 2017

­Pro více informací k jednotlivým kroužkům rozklikněte

­Minipiafáček  ♦  Piafáček  ♦  Artík   ♦   Kopýtko  ♦  Volnočasovky

PIAFA Vyškov, z. ú.


V


Poslání:

Pomoc zdravotně postiženým či sociálně znevýhodněným osobám při zkvalitňování jejich života a začleňování do společnosti. Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činností a poskytovaných služeb.

Naši činnost podpořili

Aktuální seznam partnerů naleznete v "Dotace a nadační příspěvky"


­­